fbpx
Koszyk jest pusty

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 1. 1. Sklep internetowy Wrzawa prowadzony pod adresem internetowym: http://www.wrzawa.com dba o ochronę prywatności swoich Użytkowników. Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej.
 2. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Użytkowników Sklepu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych.

II. Definicje

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Administrator – administrator danych osobowych wskazany w pkt. III Polityki.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem wrzawa.com.

III. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Firma handlowo-usługowa Agata Dąbrowska, ul. Bohaterów Kragujewca 6 m.55, 85-863 Bydgoszcz, NIP 7831522153, Regon 211263532.

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Wrzawa przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celach:

 • zarejestrowania konta Klienta,
 • realizacji zamówień,
 • dokonania rozliczeń,
 • odpowiedzi na kontakt mailowy lub przez formularz kontaktowy,
 • korzystanie przez Użytkownika ze wszystkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, reklamacja).

Rejestracja konta w Serwisie:

Osoby, które dokonują rejestracji w sklepie internetowym wrzawa.com proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Powyższe dane przekazywane są poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie wrzawa.com.

Korzystanie z Serwisu:

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze sklepu Wrzawa (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Serwisu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 • w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celu wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi – aż do cofnięcia zgody Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Składanie zamówień w Serwisie:

Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Klienta sklepu internetowego wrzawa.com wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

Formularz kontaktowy:

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

Powiadomienia e-mail:

W celu przesłania powiadomienia e-mail dla Klienta w związku z realizowaną usługą, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: adres e-mail i numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

Marketing:

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody w celu realizowania działań marketingowych.

Cookies:

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

Administrowanie stroną internetową:

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym - dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową)..

V. Cookies:

Wrzawa.com na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji wpływających na:

– zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu Klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych Klienta przed dostępem osób nieupoważnionych;

– wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

– stan sesji - w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

– utrzymanie stanu sesji – jeżeli Klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

– tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany - bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony.

VI. Prawo wycofania zgody:

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć – wedle własnego uznania.

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

– wysłać maila bezpośrednio na adres sklep@wrzawa.com,

– zaznaczyć odpowiednią opcję w panelu klienta, w zakładce „Moje Konto”.

VII. Wymóg podania danych osobowych:

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji.

Aby mieć możliwość realizacji Państwa zamówienia, konieczne jest podanie Pana/Pani adresu e-mail – bez tego nie jesteśmy w stanie przekazać drogą elektroniczną informacji na temat statusu realizacji zamówień.

Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać zamówienie, konieczne jest podanie danych adresowych – bez tego nie jesteśmy w stanie dostarczyć zamówienia.

Aby móc się skontaktować z Panią/Panem konieczne jest podanie numeru telefonu – bez tego nie jesteśmy w stanie skontaktować się w przypadku pytań dotyczących zamówienia, dostawy lub istotnych zmian w ofercie.

VIII. Odbiorcy danych osobowych:

1.W związku z realizacją usług Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, firmy kurierskie (pocztowe) zajmujące się dostawą.

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia danych uprawnionym organom,w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. które zgłoszą żądanie udzielenia informacji, opierając się na obowiązującej podstawie prawnej.

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, w sytuacji zlecenia przez Klienta realizacji zamówienia poza teren EOG.

X. Uprawnienia podmiotów danych:

 1. Posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

 • wysłanie maila bezpośrednio na adres sklep@wrzawa.com,
 • dokonanie zmian w panelu klienta, w zakładce „Moje Konto”.
 • Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
 • XI. Zabezpieczenie Danych

  1. 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. 2. Do przetwarzania Państwa danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

  XII. Prawo do wniesienia skargi:

  Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  XIII. Postanowienia końcowe:

  1. 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  2. 2. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

  Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 21. września 2018 r.